Welkom bij de Leerstroom

De leerstroom is een logopedische praktijk met een vestiging in Kluisbergen, Ronse. We zijn een gemotiveerd team van 6 logopedisten. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor taal-, spraak-, stem-, leer- en neurogene stoornissen. Dit zowel voor diagnostiek als behandeling.

Wie zijn we

Contacteer Me:

Ienske Herregods

KLUISBERGEN

Contacteer Me:

Julie Limborg

RONSE

Contacteer Me:

Brenda Verhellen

RONSE

Contacteer Me:

Anouk Pareyn

KLUISBERGEN

Contacteer Me:

Sanna De Groote

RONSE

Contacteer Me:

Laurien Vande Kerkhove

RONSE

Werking

Kennismaking

Tijdens dit eerste gesprek bekijken we samen welke ondersteuning we kunnen bieden. Op dat moment bespreken we ook de praktische werking en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Onderzoek

Nadat u bij een specialist ging voor een voorschrift voor een logopedisch plan, kan het onderzoek plaatsvinden. Er wordt een test afgenomen om na te gaan welke moeilijkheden er zijn.

Bespreking

Het onderzoeksverslag wordt samen met u doorgenomen en het behandelplan wordt besproken.

Behandeling

Wanneer u dat wenst, kan gestart worden met de therapie. Op regelmatige basis maken wij graag tijd vrij om het verloop van de therapie met u, de school, het CLB, ... te bespreken.

Tarieven

gewone verzekeringverhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)
honorariumtegemoetkomingremgeld*tegemoetkomingremgeld*
€ 33,16€ 25,66€ 7,50€ 30,16€ 3,00
€ 47,27€ 36,27€ 11,00€ 42,77€ 4,50
€ 27,36€ 21,36€ 6,00€ 25,36€ 2,00
€ 28,33€ 22,83€ 5,50€ 26,33€ 2,00
€ 56,89€ 45,89€ 11,00€ 52,39€ 4,50
Belangrijke afspraak:

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Zo niet, is er de mogelijkheid dat de sessie wordt aangerekend.

Remgeld*

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het omnio-statuut).Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

Ter informatie het remgeld, het bedrag dat u zelf betaalt, is na de aanpassing hetzelfde gebleven.

Doelgroepen

Wij onderzoeken en behandelen de volgende stoornissen/moeilijkheden bij kinderen, jongeren en volwassen:

spraakstoornissen

uitspraakmoeilijkheden en stotteren

taalontwikkelingsstoornissen

beperkte woordenschat, zwakke woordvorming, foutieve zinsbouw…

leerstoornissen

lezen, spelling en rekenen

afwijkende mondgewoonten

duimen, habitueel mondademen, foutieve tongplaatsing …

neurologische spraak- en taalproblemen

afasie, dysartrie en stemproblemen

Vestigingen


KLUISBERGEN

Kluisbergen

Molenstraat 136, 9690 Kluisbergen
kluisbergen@leerstroom.be
0485 44 96 53

RONSE | RODE KRUISSTRAAT

Ronse | Rode Kruisstraat

Rode Kruisstraat 3, 9600 Ronse
ronse@leerstroom.be
0496 07 43 41

RONSE | ABEELSTRAAT

Ronse | Abeelstraat

Abeelstraat 29/0002, 9600 Ronse
ronse@leerstroom.be
0496 07 43 41

De Leerstroom

Logopedische praktijk in Kluisbergen en Ronse.

Sociale media

De Leerstroom

Nog vragen?

info@leerstroom.be